poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Turniej 07.08.2021 - @Mgła.pl - battle report!

 

Walczyłeś kiedyś z własnym cieniem? Mój przeciwnik tak!

(Scroll way below for English!)

Nasz Modron w końcu ruszył swój zardzewiały tyłek na turniej Warhammer Underworlds. Wydarzenie miało miejsce w Jaworznickiej Mgle w ubiegłą sobotę i chociaż było raczej kameralne – uczestniczyło w nim tylko czworo graczy – fajnie było w końcu wyjść z piwnicy, w której trzyma mnie Wódz, zobaczyć parę znajomych osób i wypruć im flaki!

No, to ostatnie nie poszło tak znowu dobrze. Właściwie to dostałem srogi łomot - ale każda gra była w jakiś sposób ciekawa i godna zapamiętania. Czas miło spędzony, o którym chętnie Wam dziś opowiem!

Ponieważ bycie Modronem zajmuje mi bardzo dużo czasu, nie miałem go na tyle, by zbudować jakąś dobrze działającą talię. Przypomniałem sobie na ostatnią chwilę, musiałem więc zagrać bandą w takiej formie, w jakiej wychodzi ona z pudełka. Moją wybraną grupą byli oddani apostołowie Slaanesha z Dread Pageant, jednej z dwóch band dostępnych w podstawce Direchasm.

Format to Championship best of one. Remisy (których nie było) rozstrzygane za pomocą różnicy w zdobytej Glory.

Rozgrywka pierwsza: Dread Pageant vs. Dread Pageant. (Loss, 12:10)

Na sam początek trafił się mirror. Bardzo interesująca gra - wszyscy wojownicy byli zainspirowani już po pierwszych dwóch aktywacjach w pierwszej rundzie. Szybko straciłem Vasillaca, ale udało mi się odzyskać stratę, sprytnie spychając wrogiego lidera na lethal hex przez Push 2 z Lure of Slaanesh.

Mój przeciwnik zdobył tylko jeden cel więcej - dwa punkty za to, jeżeli każdy wróg ma na sobie chociaż jedną ranę. Miałem go w tej samej chwili i gdybym inaczej zaatakował, mógłbym mu bez problemu dorównać.

Co ciekawe, gra zakończyła się kompletnie pustym stołem - mój Slakeslash zabił wrogą Glissete, ale oberwał z Deadly Embrace i sam się przewrócił.

Rozgrywka była wyrównana. Ostatecznie jednak mój przeciwnik po prostu grał lepiej.

Zdjęcie wykonane przed pierwszą rundą. Myślę, że wystawienie Vasillaca tak mocno z przodu było najgroźniejszym błędem, który popełniłem. Gdybym zachował go dłużej, być może miałbym większe szanse.

Krajobraz po bitwie. Szczęk oręża ucichł, a jedyny jęk - to wiatru hulającego po pustych komnatach.

Rozgrywka druga: Dread Pageant vs. Crimson Court (Loss, 13:9)

Wampiry okazały się czarnym koniem tego turnieju. Spodziewając się aggro i mając prawo wyboru ustawienia plansz zdecydowałem się na longboarda - najgorsza decyzja, jaką mogłem tu podjąć, dałem bowiem wrogiemu Gorathowi sporo opcji do ataków bez szarży w ciasnym korytarzu... Co gorsza, mój wróg zdobywał punkty głownie w pasywny sposób, dzięki gromadzeniu hunger counterów, moje próby powstrzymania aggro okazały się więc jałowym wysiłkiem.

Pierwsza runda stanowiła walkę w ścisku na łączeniu dwóch plansz. Scenariusz dla mnie bardzo optymalny - wampiry nie były w stanie dosięgnąć Glissete uwijającej się w zabójczym tańcu, a dzięki wsparciu z łatwością pokonałem Enniasa i Vellas. W drugiej rundzie poległ również książę Duvalle, zepchnięty przez włócznię Vasillaca do dołu z kwasem. Niestety, wszystkie najlepsze ulepszenia były na Gorathcie, który znajdował się już daleko poza moim zasięgiem. Skończyłem trzecią rundę z dziewięcioma punktami - jednak wtedy mój przeciwnik zdobył ich aż siedem, skacząc z bezpiecznego 6 na druzgoczące 13.

Koniec rundy drugiej. Wtedy jeszcze wszystko wyglądało bezpiecznie...


Koniec rundy trzeciej. Vasillac może tylko patrzeć z oddali, jak Wampiry zdobywają darmowe punkty za bycie nienasyconymi. Ktoś, kto potrafi pożądać mocniej niż słudzy Księcia Rozkoszy w pełni zasługuje na swoje zwycięstwo.

Rozgrywka trzecia: Dread Pageant vs. Ironsoul's Condemnors (Win, 17:4)

Role nieco się odwróciły, kiedy przyszło mi stanąć do walki przeciwko Gwynne Ironsoul i jej Oskarżycielom. Mój przeciwnik wybrał ustawienie plansz, jednak dzięki sprytnemu kombinowaniu z ułożeniem kafli celów udało mi się jakoś wybrnąć z pułapki. Bohaterska szarża Gwynne i Brodusa kosztowała życie Slakeslasha, którego ból jednak zainspirował moich wojowników już w drugiej aktywacji, kiedy Slaangor z nawiązką odpłacił się Gwynne.

Później było już prosto - penetrująca zbroje włócznia Vasillaca stała się koszmarem wciągniętych w pułapkę Sigmarytów, kładąc ich jednego po drugim, a w trzeciej rundzie dopadając nawet trzymającego się tyłów Taviana. Na sam koniec udało mi się nawet zdobyć Beautiful Deaths, najtrudniejszy cel wśród frakcyjnych kart tej bandy, gwarantujący aż sześć punktów, jeżeli pokonałem co najmniej trzech wrogich wojowników, zarazem zachowując przy życiu co najmniej trzech swoich.

Cóż za rozkosz!

Ostatecznie wynik 1:2 nie był zbyt imponujący – jestem jednak zadowolony. Moi przeciwnicy byli znakomicie przygotowani i świetni technicznie. Sporo się od nich nauczyłem i następnym razem z pewnością pokażę im głębie zepsucia, jakie mogą osiągnąć tylko oddani Mrocznemu Księciu.
 
Matt the Modron

___________________________________________________________________________________

(English version starts here!)

Ever fought your own shadow? My opponent did!

Our Modron finally hauled his rusty metal butt to a Warhammer Underworlds tournament. The event took place at Mgla.pl, Jaworzno's local game store last Saturday and even though it was quite small - with only four attendants - it was really great to finally leave the basement the Warboss keeps me in, meet some friendly folks and rip their guts out!

Okay, that last part did not go so well. Actually, I got heavily mauled - but every game was at least interesting and memorable in its own way. Good times, which I will happily tell you about today!

It's quite time-consuming to be a Modron, so I ended up remembering at the last moment that I need a deck. This essentially forced me to play my warband in an out-of-the-box manner. I picked Slaanesh's devoted apostles from Dread Pageant, one of the two warbands from Direchasm Core Set.

The format of choice was Championship best of one, with ties (of which none happened) decided with the difference in Glory Points.

Round one: Dread Pageant vs. Dread Pageant. (Loss, 12:10)

Right from the start we got ourselves a mirror match. And a very interesting one at that - every fighter, having the same inspire condition, inspired right after first two activations of the first round. I lost Vasillac quickly, but I salvaged it by dumping the opponent's leader into a lethal hex with Push 2 from Lure of Slaanesh.

My opponent scored one objective more than I did - two points for having a wound token on each of the enemy fighters. I had this one at the same moment and if I attacked smarter, I would have settled the difference.

What's even more interesting, the game finished with no fighters on the board at all - my Slakeslash killed the opposing Glissete, but keeled over to successful Deadly Embrace counterstrike.

The match was well balanced. In the end, my opponent just played better.


Start of the first round. My most taxing mistake was placing Vasillac so close to the front line. Had I protected him a bit better and kept him alive longer, it might have turned the tide.

After the final end phase. No clatter of weapons can be heard, only the winds moan across the empty chambers...

Round two: Dread Pageant vs. Crimson Court (Loss, 13:9)

Vampires turned out to be this event's black horse. Expecting them to lean heavily into aggro and having won the board placement priority I decided to longboard my opponent - which, in hindsight, turned out to be the worst possible scenario for me, as I gave the opposing Gorath way too many opportunities for free attacks without having to charge in this narrow corridor... What was even worse, my opponent would score his points mostly in a passive fashion, by amassing hunger counters and scoring objectives off that. Putting all my efforts into anti-aggro countermeasures turned out to be a waste of resources.

The first round was a a tight melee at the no man's land. A scenario which turned out to be quite optimal at the start - vampires could not reach Glissete swaying in her deadly dance and thanks to support I easily defeated Ennias and Vellas. Even Prince Duvalle fell in the second round as Vasillac's spear pushed him into an acid pit. Unfortunately, all the best upgrades ended up on Gorath, which was left way outside my threat range. I finished the third round with nine points - but then my opponent scored three objectives for a whopping seven Glory, taking him from safe six to devastating thirteen.

After round two. Looks safe so far...

After round three. Vasillac could only watch from afar as vampires got their free glory for being unsatiated. But you know what? If you can get more covetous than the Dark Prince's servants, you fully deserve your victory.

Round three: Dread Pageant vs. Ironsoul's Condemnors (Win, 17:4)

The tables have turned when I faced Gwynne Ironsoul and her band of Condemnors. My opponent has set up the boards in his favor, though thanks to some clever objective token shenanigans I managed to escape the heat a little. Gwynne and Brodus's heroic charge has claimed Slakeslash's life, but his pain proved very inspiring to my remaining fighters, turning them to their better side as quick as in the game's second activation, when the Slaangor has repaid Gwynne in kind, also soaking her in the calming acid waters of an adjacent lethal hex.

It was smooth sailing from there on - Vasillac's armor penetrating spear has been a nightmare of Sigmarites trapped in my realm, felling them one after another, on round three even getting to Tavian sneaking about in the rear. In the end I managed to score Beautiful Deaths, my toughest objective, yielding me as much as six points for defeating at least three enemies while keeping at least three of my fighters alive.

What delight!

My final result of 1:2 was not impressive –i am, however, satisfied. My opponents were well prepared and really good with their technique. I learned a lot and next time I will certainly show them the depths of depravity attainable only to those devoted to the Dark Prince.

Matt the Modron

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz